Ratikkakaupungin suunnittelu veti puoleensa

Blogi Kestävä ja kukoistava Vantaa

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Ratikkakaupunkia suunnitellaan monella tasolla. Yleiskaava-arkkitehti kertoo, miten raideliikenteeseen perustuva kaupunkikehitys toimii ja miten korona-aikana Vantaalle työyhteisöön soluttautuminen onnistui.

Havainnekuva Vantaan ratikasta Fazerintiellä Fazerin ratikkapysäkillä.

Ratikkakaupungin suunnittelua tehdään yhteistyössä monen eri tiimin kanssa ja hyvin monialaisesti.

Sisältö

Alkuvuodesta 2021 silmiini osui mielenkiitoinen työpaikkailmoitus, jossa Vantaan kaupunki haki yleiskaava-arkkitehtia Vantaan ratikan kaavarunkotyötä vetämään. Kiinnostukseni heräsi oitis: raideliikenteeseen perustuva kaupunkikehitys ja sen konseptit olivat tulleet tutuksi jo edellisen työpaikan aikana. Nyt tarjolla oli jotakin konkreettisempaa yhdessä Suomen nopeimmin kasvavassa kaupungissa.

Vantaalla näkisi omin silmin, miten oman suunnittelutyön tulokset jalostuvat uudenlaiseksi kaupunkirakenteeksi muutamassa vuodessa. Samalla saisi miettiä aikamme suuria haasteita: kuinka kasvaa ilmastonmuutos huomioiden ja tehdä omien elintapojen muuttaminen kestäväksi helpoksi valinnaksi. Myös väestörakenteen muutos ja eriarvoisuus tulisi ottaa suunnittelussa huomioon.

Raitiotie kehittää kaupunkia ja pysäkkiympäristöjä

Raideliikenteeseen perustuva kaupunkikehitys, josta käytetään myös lyhennettä TOD – transit oriented developement, lähtee ajatuksesta, että tehokas raideliikennelinja mahdollistaa suurten ihmisjoukkojen tehokkaan liikuttamisen kaupunkikeskusten välillä. Raideliikenneinvestoinnit ovat kalliita, joten uuden raidelinjan varteen kaavoitetaan runsaasti uutta asumista, työpaikkoja ja palveluja – toimintoja, jotka synnyttävät suurempia ihmisvirtoja.

TOD-konseptiin kuuluu koko liikennejärjestelmän uudistaminen kestäväksi asemien ja pysäkkien ympäristössä. Huomiota kiinnitetään matkaketjujen sujuvuuteen ja saumattomuuteen. Ratikasta voi vaihtaa sujuvasti bussiin, junaan tai pyöräillä ja viime kädessä kävellä.

Kuvituskuva

Yleiskaava-arkkitehti Mika Ahonen (vas.) esittelemässä Vantaan ratikan kaavarunkoluonnosta toukokuussa 2022 Hakunilassa Mahdollisuuksien torilla.

Kaupunkitilaa kohtaamiseen ja viheralueita virkistykseen

Ratikkakaupunkia suunnitellaan kävelijän näkökulmasta toimivaksi: mahdollisuutta hoitaa nopeasti arkisia asioita matkan lomassa. Kokonaisuudessa pyritään rakentamaan autokaupungin rinnalle myös elävää ja virikkeistä kaupunkia, jossa autoton elämäntapa on paitsi mahdollista myös houkuttelevaa.

Kaupunkiympäristöä kehitetään laadullisesti: miellyttäviä kaupunkitiloja kohtaamisen ja viihtymisen paikoiksi, riittävästi viheralueita virkistykseen ja palautumiseen sekä ajallista kerroksellisuutta kotiutumisen ja juurtumisen kasvualustaksi.

Vantaalla ketterä työyhteisö

Tulin valituksi, ja tehtävässä olen toiminut runsaan vuoden verran. Korona-aikana asettautuminen Vantaan kaupungin porukkaan vei aikansa. Aiempiin pienempiin kuntatyönantajiin verrattuna Vantaa vaikutti aluksi suurkaupungilta, mutta kun työkavereihin on tutustunut, niin Vantaalta löytyy ketteriä hyvin yhteen pelaavia tiimejä.

Vähitellen minulle on hahmottunut moniulotteinen yhteistyöverkosto, jonka oikeaa solmua nykäisemällä saadaan pala palalta - tai ratikan kyseessä ollen pysäkki pysäkiltä - aikaiseksi parempi ja kestävämpi ratikkakaupunki.

Kirjoittaja

Mika Ahonen

Yleiskaava-arkkitehti Mika Ahonen vastaa työssään Vantaan ratikan kaavarungon suunnittelutasosta.

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysRekrytointi