Mitä kuukausi päiväkodissa opetti organisaatiopsykologille?

Artikkeli

Varhaiskasvatuksen parista löytyy mainettaan parempaa työtä, toteaa organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa työskenneltyään tammikuun 2022 ajan Vantaan kaupungin päiväkodeissa. Hän pohti koekuukautensa aikana muun muassa sitä, millaiset hetket työssä ilahduttavat ja auttavat säilyttämään motivaation myös kuormituksen keskellä.

Jaakko Sahimaa.

Koekuukausi alkoi Jönsäksen päiväkodista, jonne oli Jaakko Sahimaan mielestä helppoa ja luontevaa tulla. Kuukauteen mahtui paljon hauskoja ja humoristisia hetkiä.

– Yksi hauska puoli on se, miten lapset antavat palautetta. Yksi päivä lapset keskenään ympärilläni kyselivät toisiltaan, tykkäätkö sä tosta tyypistä. Toiset vastasivat, että joo, kyllä mä tykkään, ja toiset taas sanoivat, että en mä oikein tiedä.

Jatkuvaa palautetta työssä tosiaan saa, ja Jaakon mielestä oli kiva seurata sitä, miten lapset toimivat usein ilman suodattimia.

– Lapset ovat aika vilpittömiä ja suoria. Palkitsevimpia hetkiä työssä on luottamuksen saavuttaminen lapsen silmissä. Silloin ymmärtää oman roolinsa ja merkityksensä, kun lapset turvautuvat sinuun erilaisissa tilanteissa.

Miten laskea varhaiskasvatustyölle arvo?

Arkinen tekeminen päiväkodissa muodostuu toiminnan organisoinnista, koordinoinnista ja luovuuden käyttämisestä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset miettivät, että minkälaisia toimintoja tänään ja tällä viikolla tehdään sekä mistä lapset tykkäisivät ja hyötyisivät. Aikuiset pohtivat, miten erilaisten pelien ja leikkien kautta opetetaan lapsia ja autetaan heitä kehittymään.

– Erilaisia kehittymisen alueita tuetaan varhaiskasvatuksessa systemaattisesti, oli kyse sitten motorisesta tai kielellisestä kehityksestä tai vuorovaikutus- ja tunnetaidoista.

Yksi Jaakon mieleenpainuvimmista huomioista oli, että varhaiskasvatusalan osaajat viihtyvät työssään, kunhan puitteet työn tekemiselle ovat kunnossa. Tärkeintä on, että työ on organisoitu hyvin ja että työn prosessit ja rakenteet toimivat – silloin työntekijöiden on huomattavasti helpompaa viihtyä ja jaksaa työssään sekä sitoutua siihen.

– Minusta on harmi ja sääli, että julkisessa keskustelussa varhaiskasvatuksen alalta nousee usein esiin nimenomaan epäkohdat ja kuormitustekijät. Jokainen haluaisi tehdä työnsä hyvin, mutta ei ehkä ehdi tai pysty siihen realiteettien asettamissa rajoissa. Se saattaa helposti kääntyä kuormittavaksi ja sisältäpäin nakertavaksi tekijäksi tällaisessa työssä.

Jaakko näkee, että palkkauksen haasteena on arvon ja merkityksen laskeminen varhaiskasvatuksessa tehtävälle työlle.

– Olemme yhteiskunnassa hyviä laskemaan asioiden kustannuksia, mutta miten laskemme arvon sille, että lasten kognitiiviset tai motoriset taidot kehittyvät tai että heistä tulee hyviä vuorovaikutustilanteissa?

Pelkät lisäkädet eivät tee varhaiskasvatuksesta laadukasta

Jaakko pohtii, että työssä yksi todella mielenkiintoinen puoli on vuorovaikutus ja kasvatusvastuun jakaminen lasten vanhempien kanssa. Työntekijät raportoivat, miten päiväkodissa on mennyt ja mitä päivän aikana on tapahtunut, ja samalla tulevat myös tietoisiksi kotioloista ja kotioloihin vaikuttavista tilanteista.  

– On pakko sanoa, että aika suoraan ne asiat sieltä kotoa tulevat päiväkodin aikuisten tietoon. Lapset käsittelevät kotona tapahtuneita asioita, niin iloisia kuin ikäviäkin juttuja. Jollain tavalla päiväkodin aikuisten rooli on ikään kuin hyvän lapsuuden puolesta puhumista. Näillä aikuisilla on tärkeä rooli: he voivat omalla työllään olla turvaamassa lapsille hyvää kasvua ja lapsuutta, ja jakaa vastuuta lasten vanhempien kanssa.

Jaakon kanssa työskennellyt varhaiskasvatuksen opettaja Anna Takanen Simonkallion päiväkodista kommentoi, että Jaakko on lyhyen ajan kuluessa nähnyt työn vaativuuden: työtä ei pystyisi kuka tahansa tekemään. Varhaiskasvatuksen ammattilaiselta vaaditaan paljon pedagogista tietämystä, näkemystä ja koulutusta. Annan mukaan paljon puhutaan, että lisäkäsiä tarvitaan päiväkotiin, vaikka todellisuudessa pelkät käsiparit eivät riitä tekemään varhaiskasvatuksesta laadukasta.

Katso Duunitorin tekemä video ”Varhaiskasvatusta Vantaan kaupungilla – kurkistus päiväkodin arkeen” täältä: https://www.youtube.com/watch?v=QO4EXZbn9OM&t=3s

Lue myös: 

Simonkallion päiväkodissa keskustellaan tunteista ja kuvitetaan arkea

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa tekee tutkimusmatkan päiväkodin arkeen

”Varhaiskasvatuksen henkilöstön keskeisenä tehtävänä on olla hyvän lapsuuden puolestapuhujia.”

Avainsanat

PäiväkoditTöissä Vantaalla