Wilma kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Asiasanat

KoulutusOppilaat

Wilma on internetin kautta toimiva kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu liittymä, sähköinen reissuvihko.

Kaksi henkilö istuvat kasvot tietokoneen näyttöä kohti.

Koulutulokkaiden huoltajat saavat oppivelvollisuusilmoituksen mukana joulu-tammikuussa oppilaskohtaisen avainkoodin, jolla he voivat luoda yhden huoltajan Wilma-käyttäjätunnuksen. Mikäli huoltajat haluavat omat henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan, tulee koululta pyytää uusi avainkoodi toisen tunnuksen luomista varten. Myöhemmin Vantaalla koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat avainkoodin tunnusten luomista varten koulun kansliasta. Mikäli oppilas vaihtaa koulua Vantaan sisällä, Wilma tunnukset pysyvät samoina.

Wilmasta huoltajat näkevät mm.

 •  lapsensa lukujärjestyksen
 •  tunti- ja koemerkinnät
 •  arvioinnin
 •  koulunkäynnin tukeen liittyvät merkinnät ja asiakirjat.

Lisäksi Wilman kautta huoltajat pystyvät tarkastelemaan ja selvittämään oppilaan poissaoloja, lukemaan koulun tiedotteita ja lähettämään viestejä opettajille ja henkilökunnalle, vastaamaan mahdollisiin kyselyihin ja lukemaan koulun lukuvuosisuunnitelman. Myös mahdollisista kurinpitotoimista tiedotetaan Wilman kautta.

Huoltaja voi itse ylläpitää koululle ilmoittamiaan yhteystietoja ja täyttää oppilaan poissaolo- ja iltapäiväkerhohakemuksen.

Huoltajan Wilma-käyttäjätunnuksen luominen

Kun luot käyttäjätunnusta ja ilmoitat lapsen kouluun, kirjaudu Wilmaan internet-selaimella (ei mobiilisovelluksella). Wilman käyttäjätunnus on aluksi voimassa vain kouluun ilmoittautumisen ajan. Säilytä tunnus ja salasana, sillä ne ovat voimassa taas, kun lähikoulupäätökset on tehty ja ovat luettavissa Wilmassa. Samalla tunnuksella haetaan mm. iltapäiväkerhopaikkaa. Tunnus on voimassa koko sen ajan, kun lapsi on Vantaalla koulussa.

Apua Wilman käyttöön

Jos lapsesi on vasta aloittamassa koulun ja Wilma-järjestelmän tunnukset ovat hävinneet tai eivät toimi, apua saat sähköpostisosoitteesta primuswilmatuki@vantaa.fi.

Avainkoodin tunnusten luomista varten saat lapsesi koulun kansliasta.

Ensisijaisesti huoltajat voivat käyttää samaa tunnusta. Jos toinen huoltaja haluaa oman tunnuksen, hän voi pyytää sen luomisessa tarvittavan avainkoodin lapsen tulevasta koulusta elokuussa, kun koulu on alkanut. Jos odottaminen elokuun alkuun ei ole mahdollista, avainkoodin voi pyytää tulevasta koulusta heti, kun koulu tiedossa.

Koulutulokkaiden Wilma-tunnukset poissa käytöstä helmi-maaliskuussa

Teknisistä syistä huoltajien Wilma-tunnukset eivät toimi, kun lähikoulupäätöksiä valmistellaan. Tunnukset tulevat käyttöön jälleen 30.3.2023, kun lähikoulupäätös julkaistaan Wilmassa.

Oppilaan tietojen tarkistaminen Wilmassa

Wilmassa huoltaja voi päivittää lasta koskevia tietoja. Tarkistus on hyvä tehdä elokuussa lukuvuoden alkaessa ja erityisesti silloin, kun lapsi aloittaa uudessa koulussa sekä vuosiluokkien 5. ja 8. oppilailta Move-mittaukseen liittyen.

Ohje tietojen tarkistamiseen:

 1. Kirjaudu Wilmaan: https://vantaa.inschool.fi/  (HUOM! Lomakkeet toimivat ainoastaan selaimessa, mobiililla tietoja ei valitettavasti voi päivittää.)
 2. Siirry kohtaan LOMAKKEET -> peruskoulun oppilasilmoitus

Oppilasilmoituksen kautta voi:

 1. päivittää huoltajan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen
 2. täyttää linkin kautta ruoka-aineallergiailmoituksen
 3. ilmoittaa eettisistä syistä johtuvat ruokarajoitteet
 4. ilmoittaa oppilaan katsomusaineen, jos tieto vielä puuttuu
 5. ilmoittaa oppilaan osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin
 6. ilmoittaa oppilaan oman äidinkielen opetukseen. (Jos oppilas keskeyttää oman äidinkielen opiskelun, siitä täytyy ilmoittaa kirjallisesti koululle.)
 7. antaa luvan 5.- ja 8.-luokkalaisen oppilaan MOVE! -fyysisen toimintatestin tulosten siirtämiseen kouluterveydenhuollon käyttöön
 8. antaa suostumuksen oppilasta koskevien päätösten sähköiseen toimittamiseen.

Voit täyttää myös oppilaan kuvaus- ja julkaisuluvan Wilmassa. Löydät lomakkeen kohdasta LOMAKKEET -> Perusopetuksen ja toisen asteen kuvaus- ja julkaisulupa. Voit myös täydentää lupaa Wilmassa. Jos haluat perua kuvaus- ja julkaisuluvan, asiasta tulee olla yhteydessä koulusihteeriin.

Lisäksi Wilmassa merkitään Googlen Play-kaupan käyttösäännöt ja Käyttäjäsitoumuslomakkeen luetuksi. Näissä säännöissä kuvataan mm. koulun laitteiden, sovellusten ja oppilaan käyttäjätunnukseen liittyvät periaatteet. Säännöt tulee käydä läpi yhdessä lapsen kanssa.

 

Avainsanat

KoulutPeruskoulut