Liikennetieto

Asiasanat

Liikenne

Liikennetietoa kerätään Vantaalla niin asukaskyselyillä kuin liikennemääriä laskemalla. Kyselyillä selvitetään etenkin asukkaiden liikkumisen tarpeita ja asenteita.

Kaksi ihmistä odottamassa bussia pysäkillä Tikkurilan rautatieaseman edessä.

Eniten liikennemäärätietoa hyödynnetään meluselvityksissä. Tieto liikennemääristä on tarpeellista myös silloin, kun tarkastellaan katuverkon yleistä toimivuutta. Lisäksi tutkitaan kaduilla ajettuja nopeuksia alueen liikenneturvallisuustoimenpiteiden pohjaksi.  

Autoilun määrän muutoksia seurataan mittaamalla liikennemääriä pääosin suurimmilla kaduilla. Mahdolliset muutokset voivat johtua esimerkiksi uudesta katuyhteydestä tai yleisesti autoilun vähentymisestä. 

Katuverkon liikennemäärien mittaamisen lisäksi seurataan pyöräliikenteen kehitystä automaattisilla laskentapisteillä. Katso laskentapisteet Vantaan karttapalvelusta.

Liikennekyselyt

Mekaanisen tiedon keräämisen rinnalla asukkaiden liikkumisen tarpeita ja asenteita selvitetään erilaisilla liikennettä koskevilla kyselyillä.  

Vantaalla toteutetaan neljän vuoden välein Liikennebarometri-kyselytutkimus. Liikennebarometrissä kartoitetaan asukkaiden asenteita ja mielipiteitä liikkumisen olosuhteista Vantaalla.  

Barometrin kysymykset pysyvät lähes samoina, joten tutkimuksen avulla voidaan seurata esimerkiksi pyöräilyn edistämistoimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden kokemukseen pyöräliikenteen sujuvuudesta. 

Lisäksi Vantaa toteuttaa erilaisia kokeiluja, joiden lopputuloksena saadaan monipuolisempaa tietoa suunnittelun tueksi kuin perinteisillä tiedonhankintamenetelmillä. 

Vantaa kerää myös muista lähteistä saatavia liikennetietoja, kuten HSL:n ja Väyläviraston tuottamia tietoja.  

Liikennesuunnittelun selvitykset

Vantaan kaupunki tekee ja teettää useita erilaisia selvityksiä vuosittain.  

Lisätietoja

Liikennemäärätiedot

liikennetieto@vantaa.fi

Vantaan liikennemäärätietoja voi pyytää sähköpostitse erilaisia suunnitelmia sekä melu- ja muita selvityksiä varten.

Avainsanat

PysäköiminenSuunnitelmat