Vantaan kaupungin lomakkeet

Tältä sivulta löydät Vantaan kaupungin PDF-lomakkeita toimialoittain.

Sähköiset lomakkeet löytyvät Oma Vantaa -palvelusta.

Kasvatuksen ja oppimisen lomakkeet

Järjestä

Application for temporary suspension of compulsory education (531275e)(pdf, 102.27 KB) Asiakirjapyyntö kasvatuksen ja oppimisen toimiala(pdf, 1.29 MB) Hakemus iltapäivätoiminnan asiakasmaksun huojennuksesta (531243)(pdf, 119.69 KB) Hakemus iltapäivätoimintaan (531155)(pdf, 138.19 KB) Hakemus joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen (531227)(pdf, 113.4 KB) Hakemus katsomusaineen opetuksesta vapauttamiseksi (531278)(pdf, 139.8 KB) Hakemus katsomusainetta korvaavasta opetuksesta vapauttamiseksi (531284)(pdf, 131.65 KB) Hakemus koulun käynnin aloittamiseksi vuotta säädettyä aikaisemmin,myöhemmin (531267)(pdf, 98.55 KB) Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein tai sisarusperusteella (531138)(pdf, 125.57 KB) Hakemus ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen(pdf, 105.75 KB) Hakemus toissijaiseen kouluun (531152)(pdf, 105.67 KB) Hakemus toissijaiseen kouluun Ilmoittautuminen esiopetukseen(pdf, 133.39 KB) Ilmoittautuminen musiikkiluokkatestiin(pdf, 101.88 KB) Ilmoittautuminen musiikkiluokkatestiin Ilmoitus erityisruokavaliosta varhaiskasvatuksessa (523103).pdf(pdf, 155.05 KB) Ilmoita erityisruokavaliosta tämän ohjeen liitteenä olevalla lomakkeella. Palauta lomake lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Ilmoitus erityisruokavaliosta, Kouluissa ja oppilaitoksissa (523098)(pdf, 150.5 KB) Ilmoita erityisruokavaliosta tämän ohjeen liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake palautetaan omaan kouluun / oppilaitokseen. Ilmoitus lapsen poissaolosta isyysvapaan ajalla(pdf, 78.47 KB) Ilmoitus opiskelijan aiheuttamasta vahingosta, maksusitoumus (581283)(pdf, 87.62 KB) Iltapäivätoiminnan päättyminen tai palvelusopimuksen irtisanominen (531285)(pdf, 86.47 KB) Kasvatuksen ja oppimisen tutkimuslupahakemus(pdf, 784.8 KB) Keskeytyshakemus Varia (531194)(pdf, 134.21 KB) Koulukuljetushakemus perusopetus (531006)(pdf, 138.61 KB) Lapsen hakeminen 6-vuotiaana perusopetukseen valmistavaan opetukseen (531258)(pdf, 94.73 KB) Lasku TET-ateriakorvaus (531187)(pdf, 89.69 KB) Opiskelun maksuttomuuden pidentäminen (531280)(pdf, 71.31 KB) Oppilaan ja huoltajan kuuleminen (531147)(pdf, 164.51 KB) Oppilaitoksesta eroaminen Varia (531193)(pdf, 142.67 KB) Poissaolojen anominen esiopetuksesta(pdf, 65.33 KB) Tiedonsiirtolupa, peruskoulu(pdf, 92.97 KB) Tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määräämistä ja maksun tarkistamista varten(pdf, 213.69 KB) Valinta A2-kieleksi (3. lk)(pdf, 113.56 KB) Vantaan perusopetuksen iltapäivätoiminnan palvelusopimus (531188)(pdf, 185.2 KB) Varhaiskasvatushakemus (päiväkoti, kerho, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) (523023)(pdf, 220.08 KB)

Kaupunkiympäristön lomakkeet

Järjestä

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio Korjaus- ja muutostyö (541212)(pdf, 2.06 MB) Ennakkoneuvottelun asialista ja muistio (541208)(pdf, 1.32 MB) Hakemus työnjohtajaksi (541017)(pdf, 1.14 MB) Henkilötietojen tarkastuspyyntö Kaupunkiympäristön toimiala (541195)(pdf, 139.23 KB) Hulevesien hallinnan lähtötietolomake (541185)(pdf, 1.34 MB) Ilmoitus väestönsuojasta (541162)(pdf, 692.51 KB) Ilmoitus yleisötapahtuman vesijärjestelyistä (542060)(pdf, 183.8 KB) Ilmoitus yleisötapahtuman vesijärjestelyistä. Tallenna omalle koneelle ennen täyttämistä. Ilmoitus yleisötilaisuudesta (542051)(pdf, 215.22 KB) Ilmoitus yleisötilaisuudesta. Tallenna omalle koneelle ennen täyttämistä. IV-suunnitelmaselvitys (541128)(pdf, 656.5 KB) Korvausvaatimus autovahingosta (pdf, 124.92 KB) Lomakkeella ilmoitetaan ajoneuvovauriosta. Korvausvaatimus liukastumisvahingosta (pdf, 128.68 KB) Lomakkeella ilmoitetaan liukastumisvahingosta. Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (pdf, 626.93 KB) Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti(pdf, 180.63 KB) Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (541198)(pdf, 1.13 MB) KVV-laitteistoselvitys (541064)(pdf, 1.14 MB) Naapurien kuuleminen (514667sr)(pdf, 120.49 KB) Naapurin lausunto/naapurin kuuleminen (541098)(pdf, 1.4 MB) Pientalohankkeen rakennuslupakäsittely ja liitteet (541204)(pdf, 228.39 KB) Rakennuslupahakemuksen liitteet (541201)(pdf, 235.02 KB) Rasitehakemus (541203)(pdf, 1.28 MB) Rakennusrasitetta haetaan rasitehakemuslomakkeella. Selvitys rakennuksen esteettömyydestä (541209)(pdf, 1.52 MB) Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (541194)(pdf, 1.65 MB) Selvitys rakennuksen turvallisuudesta (541205)(pdf, 1.44 MB) Suunnittelijoiden kelpoisuus (541174)(pdf, 1.39 MB) Talousvettä toimittava laitos, terveydensuojelulain mukainen hakemus ja ilmoitus vedenjakelualueesta (542059)(pdf, 251.52 KB) Talousvettä toimittava laitos, terveydensuojelulain mukainen hakemus/ilmoitus vedenjakelualueesta. Tallenna omalle koneelle ennen täyttämistä. Tontinvarauslomake(pdf, 84.29 KB) Yleinen korvausvaatimus (pdf, 121.38 KB) Yleistä korvausvaatimuslomaketta käytetään, jos on syntynyt korvattavaa vahinkoa muuhun kuin ajoneuvoon tai liukastumiseen liittyen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeet

Järjestä

Sovittelualoite riita-asioissa (521177)(pdf, 100.7 KB)

Avainsanat

Lomakkeet