Vantaan kaupungin lomakkeet

Tältä sivulta löydät Vantaan kaupungin PDF-lomakkeita toimialoittain.

Sähköiset lomakkeet löytyvät Oma Vantaa -palvelusta.

Kasvatuksen ja oppimisen lomakkeet

Järjestä

Hakemus iltapäivätoiminnan asiakasmaksun huojennuksesta (531243)(pdf, 119.69 KB) Hakemus iltapäivätoimintaan (531155)(pdf, 114.21 KB) Hakemus joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen (531227)(pdf, 104.63 KB) Hakemus koulun käynnin aloittamiseksi vuotta säädettyä aikaisemmin,myöhemmin (531267)(pdf, 98.55 KB) Hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein tai sisarusperusteella (531138)(pdf, 125.57 KB) Hakemus ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen(pdf, 105.75 KB) Hakemus toissijaiseen kouluun (531152)(pdf, 103.18 KB) Hakemus toissijaiseen kouluun Ilmoittautuminen esiopetukseen(pdf, 133.39 KB) Ilmoittautuminen musiikkiluokkatestiin(pdf, 101.88 KB) Ilmoittautuminen musiikkiluokkatestiin Ilmoitus erityisruokavaliosta varhaiskasvatuksessa (523103).pdf(pdf, 155.05 KB) Ilmoitus erityisruokavaliosta, Kouluissa ja oppilaitoksissa (523098)(pdf, 150.5 KB) Ilmoitus lapsen poissaolosta isyysvapaan ajalla(pdf, 78.47 KB) Ilmoitus opiskelijan aiheuttamasta vahingosta, maksusitoumus (581283)(pdf, 87.62 KB) Kasvatuksen ja oppimisen tutkimuslupahakemus(pdf, 784.8 KB) Koulukuljetushakemus perusopetus (531006)(pdf, 138.61 KB) Lapsen hakeminen 6-vuotiaana perusopetukseen valmistavaan opetukseen (531258)(pdf, 94.73 KB) Opiskelun maksuttomuuden pidentäminen (531280)(pdf, 71.31 KB) Oppilaitoksesta eroaminen Varia (531193)(pdf, 142.67 KB) Poissaolojen anominen esiopetuksesta(pdf, 65.33 KB) Tiedonsiirtolupa, peruskoulu(pdf, 92.97 KB) Tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määräämistä ja maksun tarkistamista varten(pdf, 213.69 KB) Valinta A2-kieleksi (3. lk)(pdf, 113.56 KB) Vantaan perusopetuksen iltapäivätoiminnan palvelusopimus (531188)(pdf, 183.06 KB) Varhaiskasvatushakemus (päiväkoti, kerho, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) (523023)(pdf, 220.08 KB)

Kaupunkistrategian ja johdon lomakkeet

Kaupunkiympäristön lomakkeet

Järjestä

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio Korjaus- ja muutostyö (541212)(pdf, 2.06 MB) Ennakkoneuvottelun asialista ja muistio (541208)(pdf, 1.32 MB) Hakemus työnjohtajaksi (541017)(pdf, 1.14 MB) Henkilötietojen tarkastuspyyntö Kaupunkiympäristön toimiala (541195)(pdf, 139.23 KB) Hulevesien hallinnan lähtötietolomake (541185)(pdf, 1.34 MB) Ilmoitus väestönsuojasta (541162)(pdf, 692.51 KB) Ilmoitus yleisötilaisuudesta (542051)(pdf, 215.22 KB) Ilmoitus yleisötilaisuudesta. Tallenna omalle koneelle ennen täyttämistä. IV-suunnitelmaselvitys (541128)(pdf, 656.5 KB) Korvausvaatimus autovahingosta (pdf, 124.92 KB) Lomakkeella ilmoitetaan ajoneuvovauriosta. Korvausvaatimus liukastumisvahingosta (pdf, 128.68 KB) Lomakkeella ilmoitetaan liukastumisvahingosta. Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (pdf, 626.93 KB) Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti(pdf, 180.63 KB) Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (541198)(pdf, 1.13 MB) KVV-laitteistoselvitys (541064)(pdf, 1.14 MB) Naapurien kuuleminen (514667sr)(pdf, 120.49 KB) Naapurin lausunto/naapurin kuuleminen (541098)(pdf, 1.4 MB) Pientalohankkeen rakennuslupakäsittely ja liitteet (541204)(pdf, 1.34 MB) Rasitehakemus (541203)(pdf, 1.28 MB) Rakennusrasitetta haetaan rasitehakemuslomakkeella. Selvitys rakennuksen esteettömyydestä (541209)(pdf, 1.52 MB) Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (541194)(pdf, 1.65 MB) Selvitys rakennuksen turvallisuudesta (541205)(pdf, 1.44 MB) Suunnittelijoiden kelpoisuus (541174)(pdf, 1.39 MB) Tontinvarauslomake(pdf, 84.29 KB) Yleinen korvausvaatimus (pdf, 121.38 KB) Yleistä korvausvaatimuslomaketta käytetään, jos on syntynyt korvattavaa vahinkoa muuhun kuin ajoneuvoon tai liukastumiseen liittyen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeet

Avainsanat

Lomakkeet