Vantaan kaupungin lomakkeet

Tältä sivulta löydät Vantaan kaupungin PDF-lomakkeita toimialoittain.

Sähköiset lomakkeet löytyvät Oma Vantaa -palvelusta.

Kaupunkistrategian ja johdon lomakkeet

Järjestä

Tilityslomake työnantajalle(pdf, 81.48 KB)

Kaupunkiympäristön lomakkeet

Järjestä

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio Korjaus- ja muutostyö (541212)(pdf, 2.06 MB) Ennakkoneuvottelun asialista ja muistio (541208)(pdf, 1.32 MB) Hakemus työnjohtajaksi (541017)(pdf, 1.14 MB) Hulevesien hallinnan lähtötietolomake (541185)(pdf, 1.34 MB) Ilmoitus väestönsuojasta (541162)(pdf, 692.51 KB) IV-suunnitelmaselvitys (541128)(pdf, 656.5 KB) Korvausvaatimus autovahingosta (pdf, 124.92 KB) Lomakkeella ilmoitetaan ajoneuvovauriosta. Korvausvaatimus liukastumisvahingosta (pdf, 128.68 KB) Lomakkeella ilmoitetaan liukastumisvahingosta. Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (pdf, 626.93 KB) Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti(pdf, 180.63 KB) Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (541198)(pdf, 1.13 MB) KVV-laitteistoselvitys (541064)(pdf, 1.14 MB) Naapurien kuuleminen (514667sr)(pdf, 120.49 KB) Naapurin lausunto/naapurin kuuleminen (541098)(pdf, 1.4 MB) Pientalohankkeen rakennuslupakäsittely ja liitteet (541204)(pdf, 1.34 MB) Rasitehakemus (541203)(pdf, 1.28 MB) Rakennusrasitetta haetaan rasitehakemuslomakkeella. Selvitys rakennuksen esteettömyydestä (541209)(pdf, 1.52 MB) Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (541194)(pdf, 1.65 MB) Selvitys rakennuksen turvallisuudesta (541205)(pdf, 1.44 MB) Suunnittelijoiden kelpoisuus (541174)(pdf, 1.39 MB) Tontinvarauslomake(pdf, 84.29 KB) Yleinen korvausvaatimus (pdf, 121.38 KB) Yleistä korvausvaatimuslomaketta käytetään, jos on syntynyt korvattavaa vahinkoa muuhun kuin ajoneuvoon tai liukastumiseen liittyen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeet

Järjestä

Lääkäripalvelun tilausvahvistus (524490)(pdf, 119.06 KB) Perhehoidon toimeksiantosopimus (522109)(pdf, 197.07 KB)

Avainsanat

Lomakkeet