Tarkka talous ja toimivat palvelut linjaavat Vantaan vuosia 2020 – 2023

Vantaa on voimakkaasti kasvava kaupunki. Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen vuosien 2020 – 2023 talousarvion kehys turvaa kasvun ja toimivat palvelut jatkossakin. Lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston linjaukset niin käyttötaloudelle kuin investoinneillekin.

Kehyksen lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset; käyttötalousmenot voivat nousta vuosittain enintään 1,5 prosenttia toimintaympäristömuutokset kuten inflaation ja väestönkasvun huomioiden. Vantaa oli viime vuonna Suomen nopeimmin kasvava suuri kaupunki ja kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana ensi vuonnakin.Valtuustokauden investointien enimmäismäärä on 500 miljoonaa.

Kehyksessä toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 on 2,4 prosenttia. Kasvua lisäävät palvelutarpeen ja yleisen hintatason nousun lisäksi muun muassa kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, tietohallinnon kustannusten nousu, joka sisältää esimerkiksi Apotin käyttöönoton sekä ulkoisten vuokrien nousun. HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoidon tulot ja menot sekä HSL-kuntayhtymän infrakorvaukset sekä joukkoliikennemaksut on esitetty kehyksessä alustavina arvioina ja ne tarkennetaan talousarviovaiheessa.

Kun väestö lisääntyy parhaimmillaan noin 4 000 asukkaan vuosivauhdilla, tarvitaan lisää peruspalveluja perheille. Vuonna 2020 on käynnissä neljän koulun ja kuuden päiväkodin rakentaminen. Sisäilmakorjauksiin kohdistetaan erityispanostusta ja siihen varattu kohdentamaton investointimääräraha kaksinkertaistetaan 5 miljoonaan euroon. Lisäksi investointiohjelma sisältää lukuisten koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia.

Kuluvana vuonna hyvin käynnistynyt myönteisen erityiskohtelun ohjelma jatkuu. Sen painopisteet ovat fyysisen ympäristön lisäksi nuorten ja maahanmuuttajien palveluissa. Kehyksen painopisteitä ovat myös älykkään ja digitaalisen Vantaan rakentaminen sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen. Kaupungin kasvaessa myös kaupungin henkilöstömäärä palveluissa kasvaa. Uusien virkojen ja toimien perustamisessa pyritään kuitenkin harkittuihin ja maltillisiin lisäyksiin. Eniten lisätään sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä.

Kaupungin investoinnit ovat vuonna 2020 yhteensä noin 141 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat: Hämeenkylän koulu, Leppäkorven koulu, Veturin päiväkoti, Länsimäen päiväkoti, Ruusupuun päiväkoti, Jokiniemen ala-asteen laajennus, Uomarinteen koulun päiväkoti, Kaivokselan II päiväkoti. Palvelurakennusten lisäksi kohennetaan katuverkkoa ja rakennetaan puistoja yhteensä 40 miljoonalla eurolla.

Vantaa on edelläkävijä digitalisaatiossa. Koulujen digiopetuksessa kehitystä jatketaan rakentamalla digitaalinen ympäristö oppilaille ja opettajille. Sen avulla voidaan jakaa opiskelumateriaaleja ja seurata opiskelijoiden edistymistä. Apotin käyttöönotto nosti sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoinnin uudelle tasolle. Koko tietohallinnon kehittämisessä ja palvelujen tuotannossa otetaan Vantaalla käyttöön Allianssi-malli.

Vantaalta puuttuu yliopisto, mutta yhteistyö seudun yliopistojen kanssa on voimistunut. Vantaa rahoittaa kaupunkitutkimusta Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbariassa. Vantaa myös osallistuu Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen professuurin rahoitukseen. Lisäksi yliopistoyhteistyötä laajennetaan yhteistyösopimuksilla.Lentoalan koulutukseen on valmisteilla uusia avauksia yhdessä alan eri oppilaitosten kanssa.

Talouden tunnuslukuja 2020

Verotuloarvio yhteensä 1 081 milj. euroa, kasvua 3,7 % vuoden 2019 verotuloennusteeseen nähden

Kunnallisveroarvio 917 milj. euroa / 3 875 e/asukas

Toimintakulut yhteensä 1 213 milj. euroa

Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu-% 2,4 %

Vuosikate 93 milj. euroa

Kaupungin omat investoinnit yhteensä 141 milj. euroa

Julkaistu: 3.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter