Valtuustossa asemakaavamuutokset Veromiehessä, Hämevaarassa ja Petikossa

Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 12.4. muun muassa kolmea asemakaavamuutosta.

Veromiehen Grand Wing -alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esitettävä kaavamuutosehdotus on osa tekeillä olevaa koko korttelia koskevaa kaavamuutosluonnosta, johon suunnitellaan myös asumista. (asia 9)

Hämevaaran Vieteririnteessä kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi asemakaavaehdotus sekä tonttijakoehdotus. Vieteririnteelle asemakaavoitetaan neljä uutta pientalotonttia. Kyseessä on yleiskaavan täydennysrakentamiskohde. Tonteille on valmiit kadut ja kunnallistekniikka. Samalla kolmen tontin asemakaavaa ajantasaistetaan vastaamaan annettuja poikkeamislupia. Ulkoiluyhteys Espoon metsään säilyy. (asia 10)

Petikossa haetaan Tiilenpolttajankuja 3b:n teollisuus- ja varastorakennusten tontin laajentamista kapealle lähivirkistysalueelle. Tämä virkistysalueen osa sijaitsee kahden teollisuustontin välissä eikä ole virkistyskäytössä. Autohuolto ja korjaamo tarvitsee aluetta pysäköintiin ja rakennuksen ympäri ajoon. Asia kattaa myös tonttijakoehdotuksen ja tonttijaon muutosehdotuksen. (asia 8)

Lisäksi asialistalla muun muassa

  • Toimitilajohtaminen palveluyksikön ja Kadut ja puistot palvelualueen vuonna 2020 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet (asia 7)

Esityslista kokonaisuudessaan.

Seuraa kokousta Vantaa-kanavalta

Kokous Vantaa-kanavalla ma 12.4. klo 18 alkaen.

Julkaistu: 8.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter