Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää hyväksyttäväksi useita asumisen kaavoja

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 4.11. useita asemakaavamuutoksia, joista suurimmassa osassa uutta asuntorakentamista. Lisäksi päätettiin esittää nähtäville asemakaavamuutosta Viertolassa. Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen rakentaminen noin 50 asukkaalle ja 30 pysäköintipaikkaa (asia 7).

Hyväksyttävät asemakaavamuutokset tiivistetysti:

• Relanderinpiha, Jokiniemi (asia 10): Asuin- ja liikerakennusten kortteliin lisätään kaksi uutta asuinrakennusten rakennusalaa. Rakennukset ovat jo olemassa, joten nyt kaavaa muutetaan vastaamaan todellista tilannetta.
• Turvalaaksonkuja, Viinikkala (asia 11): Kauan rakentamattomana ollut toimistorakennusten korttelialue autopaikkoineen muutetaan rakennusoikeudeltaan 40 000 k-m2 :n teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisäksi Katriinantien reunaan tulee liike- ja toimistorakennuksia.
• Raudikkokuja, Hakunila (asia 12): Kerrostalojen täydennysrakentamista Hakunilan keskustassa keskeisellä paikalla. Rakentaminen mahdollistaa noin 800-1000 asukasta alueelle.
• Patotien päiväkoti, Myyrmäki (asia 13): Nykyinen Patotien päiväkoti korvataan suuremmalla päiväkotiyksiköllä.
• Puu-Kivistön aloituskorttelit, Kivistö (asia 14): Kaksi puurakenteista asuinkorttelia, joissa yhteensä noin 200 uutta asuntoa sekä uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Kivistön keskustaan.
• Luhtitie, Vapaala /Varisto (asia 15): Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella.
• Raappavuorenpuisto, Myyrmäki (asia 16): Asuinkerrostalokortteli Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen.
• Kelokuusenmäki, Myyrmäki (asia 17): Kahden asuinkerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen. Alueelle on tulossa noin 340 uutta asuntoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi, merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
• Manttaalitie 10-14, Veromies (asia 18): 5-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja 640 asukkaalle. Korttelipihoille tulee leikkipaikat ja talousrakennukset, joihin voi rakentaa pihasaunat. Pysäköintilaitoksen katolle suunnitellaan kasvihuoneita ja muita istutuksia. Alueella tällä hetkellä on Wulffin varastorakennus, joka puretaan.
• Heporinne, Hakunila (asia 19): Hakunilantien varren täydennysrakentamista muuttamalla liiketilojen korttelialueita ja katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 140 asuntoa, noin 200 asukkaalle sekä noin 70 autopaikkaa. Asuinrakennukset ovat 8- ja 7-kerroksisia.
• Lehmustontie, Vallinoja/Korso/Vierumäki (asia 20): Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentaminen. Rakennusoikeus muutoksen jälkeen on yhteensä 39 392 kem². Kaavassa on suunniteltu uutta, korkeintaan 2-kerroksista asumista, esimerkiksi rivitaloja, noin 170 asunnon verran sekä noin 55 uutta erillispientalon rakennuspaikkaa. Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa.

Kokouksessa päätettiin myös muun muassa myydä tontti Hakunilan Kaskelanrinteestä YIT Rakennus Oy:lle omistusasuntojen toteuttamista varten noin 920 000 eurolla (asia 21) ja varata tontti Keimolanmäestä Avain Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen toteuttamista varten 31.8.2021 saakka (asia 22).

Alkavia asemakaavatöitä

Lautakunta merkitsi myös tiedoksi uusia, alkavia asemakaavamuutostöitä. Veromiehen kaupunginosassa Aviapoliksessa käynnistyy suunnittelutyö nimeltään Annefred eteläinen. Alueelle suunnitellaan monipuolisia asuinkortteleita, virkistysalueita sekä monitoimirakennus Atomi, johon sijoittuu koulu ja päiväkoti. Louhelassa, Myyrmäessä, on puolestaan suunnitteilla asuinkerrostalo, liiketilaa sekä mahdollisesti pysäköintilaitos osoitteeseen Patotie 2. Alueella on tällä hetkellä matala toimitilarakennus, joka on tarkoitus purkaa. Kaavarungossa esitettyä enimmäiskerroslukua, eli 24 kerrosta, tutkitaan.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter