Martinlaaksontie 24:en kerrostaloja (nro 002413)

Osoitteseen Martinlaaksontie 24 muodostuu kulmapiste; kortteli, joka toimii maamerkkinä ja kiinnekohtana. Kulmapiste muodostuu kokoelmasta 3-14-kerroksisia kerrostaloja. Rakennukset ovat korkeimmillaan Martinlaaksontien varressa ja radan vieressä.

Rakennusmassa madaltuu pientalo alueen suuntaan. Rakennukset on sijoitettu vaihtelevassa kulmassa toisiinsa ja niitä yhdistää kivijalka.

Viherpuiston tontilla tulee noin 15,000 k-m2 rakentamista.

Kaavamuutosalue käsittää nykyisen Martinlaaksontie 24 Viherpuiston tontin ja Punapolun katualueen sekä huoltoaseman tontin.

Tontti sijaitsee metsäisellä puistoalueella rautatien varrella. Se rajautuu pohjoisessa Martinlaaksontiehen ja Bussiasemaan, itäpuolella on huoltoaseman tontti. Lännessä ja Vihertien eteläpuolella tonttia rajaa erillistalojen korttelialue.

Jokiuomanpuisto ja lähivirkistysalue sijaitsevat myös eteläpuolella. Tontille on mahdollista luoda yhteys Jokiuomapuiston virkistysalueeseen Punapolun katualueen ja Vihertie 44-46 tontin kautta.

Pientaloalueeseen sekä huoltoasemaan jätetään noin 10 metrin suojavyöhyke. Liittymä ja sisäänajo kortteliin järjestetään Vihertien kautta Punapolulta, mikä edellyttää katualueen leventämistä huoltoaseman tontille. Suunnitelmassa varataan jalankulku yhteys juna-asemalle ja Jokiuomapuistoon.

Hakemus

Hanke on alkanut Vantaan kaupungin aloitteesta.

Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä ja viitesuunnitelman laatii arkkitehtikonsultti. Hankeen suunnittelu käynnistetään mahdollisesti suunnittelukilpailulla.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.6.2021

Mielipiteet 16.8.2021 mennessä.

Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus verkossa ´teams’ tapahtumana tiistaina 15.06.2021 klo 17-18.00. Linkki tapahtumaan.

Lisätietoja

Annakaisa Haanpää
Asemakaava-arkkitehti
043 8268456
annakaisa.haanpaa@vantaa.fi

Julkaistu: 14.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter