Hakunilan keskustasuunnitelma

Hakunilan keskustasuunnitelma 1:ssä (2002 - 2004) selvitettiin Hakunilan keskustan ja Vanhan Porvoontien välisen alueen toiminnallinen kokonaisrakenne ja visuaalinen hahmo.

Sen perusteella on Porttipuiston alue lähtenyt jo rakentumaan. Kaksi hanketta, Kodin Anttila ja Asko-Sotka on valmiina. Kolmas samaan aikaan kaavoitettu hanke, Askon ja Lahdenväylän väliselle kallioalueelle louhittava kaupan yksikkö on lähdössä liikkeelle. Ikealle on valmisteilla kaavamuutos (nro 001952 laajennusta varten. Katuverkon parannushankkeet Salpakujalla ovat valmistuneet.

Myös varikoiden alueelle lahdenteiden väliin laajentuvan Hakunilan keskustan kauppakeskuksen kaavamuutos (001873) on lähtenyt alkuvuonna 2006 käyntiin pitkällisen valmistelun jälkeen ja sen tekniset ja ympäristölliset selvitykset ovat valmistuneet syksyllä. Kaavamuutoshanke viedään loppuun vuoden 2007 aikana.

Alkuperäisen kokonaisuuteen tärkeänä osana liittyvä Hakunilan ostarin ympäristön kehittämishankkeet ovat vaatineet vielä Vantaan kaupungin ja URBAN II yhteisöaloitteen lisäpanostusta vuosina 2005 - 06. Hakunilan keskus-tasuunnitelma 2 -hanke onkin saanut selvitettyä toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon mm. Hakunilatalon sijoittumiselle. Tavoitteisiin on myös liittynyt Ostarin kaupallisen kilpailukyvyn varmistaminen tulevassa uudessa kilpailutilanteessa ja lähiympäristön laadun parantaminen mm. uusilla pysäköintijärjestelyillä.

Keskustaan on myös esitetty uutta asuntorakentamista tukemaan palveluiden säilymistä ja luomaan keskustamaista yhteyttä Ostarin ja Kauppakeskuksen väliselle alueelle.

Suunnitelman maamerkkinä Hakunilatalon lisäksi toimisi tornitalo, joka sisältäisi erilaisia erityisasumismuotoja.

Vuoden loppuun mennessä selvitetään vielä Hakunilatalon tilaohjelmaa URBAN II -hankkeenviimeisenä tehtävänä. Vuoden 2007 alussa käynnistetään Ostarin kiinteistöyhtiöiden pääosakkaiden toimesta rakennushankkeisiin tähtäävä suunnitteluprojekti.

Lisätietoja

Vesa Karisalo, aluearkkitehti, p. 09 8392 2684,
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.1.2007

Keskustasuunnitelma 1
Keskustasuunnitelma 2
Lahdenväylä, Jokiniementien vaihtopysäkki

Julkaistu: 17.1.2007 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter