Vapaalassa linjataan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia (nro 014300)

Vapaalan pientaloalueelle on tehty aluekohtainen tarkastelu tiivistämisen ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Selvityksessä on monipuolisesti tarkasteltu alueen historiaa, rakennetta, rakentamista, luonto-oloja, kunnallistekniikkaa sekä rakennusperintöä. Täydennysrakentamisen selvitysalueena oli koko Vapaalan pientaloalue, jota rajaavat Vihdintie, Luhtitie, Myyrmäen urheilupuisto sekä Rajatorpan kerrostaloalue.

Taustaselvityksen pohjalta on laadittu suunnitteluperiaatteet, joilla voidaan ohjata tulevaa täydennysrakentamista. Suunnitteluperiaatteita sovelletaan yleiskaavan A3 pientaloalueelle.

Tavoitteet

Tarkoituksena on ollut selvittää mahdollisuutta rakentaa alueella jatkossa tiiviimmin siten, että alueen pääkäyttötarkoitus pientaloalueena sekä muut tunnistettavat piirteet säilyvät. Jatkossa suunnitteluperiaatteet keventävät ja nopeuttavat kaavamuutos- ja poikkeamispäätöshakemusten käsittelyä.

Koko alueen tarkastelulla voidaan tukea Vapaalan maanomistajien yhtenäisiä oikeuksia ja helpottaa alueen ominaispiirteiden säilymistä. Kukin maanomistaja päättää itse, hakeeko suunnitteluperiaatteiden mahdollistamia muutoksia omalle tontilleen.

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

Selvitystyö käynnistyi 31.10.2015 työnumerolla 014300.

Tieto hankkeen alkamisesta lähetettiin 5.11. 2015 postitse Vapaalan talouksiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmana.

Kaupunkisuunnittelulautakunta asetti 10.10.2016 Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet ja täydennysrakentamisselvityksen 014300 nähtäville MRA 30§ mukaisesti.

Täydennysrakentamisselvitys ja suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 9.11.-8.12.2016. Suunnitteluperiaatteita selostettiin asukkaille 18.10.2016 Rajatorpan koulussa.

Suunnitteluperiaatteista annettiin neljä mielipidettä, jotka olivat Vapaalan omakotiyhdistys ry:ltä ja kuudelta asukkaalta.

Kaupunginhallitus hyväksynee Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet ja antaa vastineen mielipiteisiin lokakuussa 2017.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan numero 014300 asiakirjat

Täydennysrakentamisselvitys 2.10.2017

Suunnitteluperiaatteet 2.10.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Julkaistu: 8.11.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter