Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle (nro 002018)

Kaupunginvaltuusto on 5.3.2012 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 25.4.2012

Rakennusosakeyhtiö Hartela ja Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy hakevat toimistorakentamista Vantaanlaaksontien ja Hämeenlinnanväylän väliseen kortteliin siten, että rakentaminen sijoittuisi nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7- 8 -kerroksista. Myös nykyinen asemakaava sallii enintään 7 - 8 -kerroksista rakentamista. Alueenrakennusoikeus ei kasva. Alue on nyt rakentamatonta metsää.

Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen.

Kokonaisrakennusoikeudesta 41 575 k-m² on maanalaisia tiloja 5 250 k-m². Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja 12 - 15 % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla.

Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen.

Nykytilanne, lähtötiedot

  • Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
  • Voimassa olevassa Vantaan yleiskaavassa alue on pientalovaltaista toimistovaltaista työpaikkalauetta (PK).
  • Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa, joka ei ole vielä tullut voimaan, alue on työpaikka-aluetta (TP).
  • Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT).
  • Alueen nykyinen rakennusoikeus on 49.575 k-m².
  • Alue on tärkeää pohjavesialuetta.
  • Korttelialueen omistavat hakijat ja Kiint. Oy Vetokuja 1. Katualueen omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat nro 002018

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2008 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 25.4.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter