Kuriirikujalla asemakaava rakennettujen rivi- ja luhtitalojen mukaiseksi (nro 002202)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 02.03.2015
Kaava tullut voimaan 22.04.2015

Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien, Puutarhatien ja Kuriirikujan rajaamalla alueella. Alue koostuu kahdesta tontista, joille on rakennettu rivi- ja luhtitaloja vuosina 2012-2014.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Voimassaolevaan asemakaavaan tehtiin poikkeamispäätökset maanomistajan hakemuksen pohjalta 21.03.2013 ja 25.04.2012. Asemakaava halutaan nyt ajantasaistaa vastaamaan poikkeuslupien mukaisia päätöksiä. Tällä kaavamuutoksella käsitellään molemmat poikkeuslupaan liittyneet kaavamuutoshakemukset (21.05.2013, nro. 002202 ja 002203).

Kaavamuutosalueelle on totutettu poikkeusluvalla kolme rivitaloa ja yksi luhtitalo. Asuinrakennukset ovat korkeudeltaan 2-kerroksisia. Alueen pysäköinti sijoittuu maantasoon. Tontin rakennusoikeudeksi esitetään yhteensä n. 1684 k-m².

Miten asemakaava muuttuu?

Alueen käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavaksi nykyisestä erillispientalojen korttelialueesta (AO) kerrostalojen ja pientalojen korttelialueeksi (AKR). Kaavamuutoksen myötä kiinteistöjen 92-68-143-7 ja 92-68-143-8 sekä 421-1-1652 välistä rajaa siirretään ja tonttien kaavamerkintöjä ja –määräyksiä tarkennetaan. Suunnitelmassa esitetään kaavanmukaista tiiviimpi ratkaisu: korkeampi rakennusoikeus, kerrosluku ja asuntojen määrä sekä alemmat pysäköintimääräykset.

Kaavan nro 002202 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.09.2014

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 22.4.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter