Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää Ojangon bussivarikon asemakaavaa hyväksyttäväksi

Asemakaavassa osa Ojangon lähivirkistysalueesta, noin 4,36 hehtaaria, muutetaan 200 bussille ja 250 henkilöautolle mitoitetuksi Itä-Vantaan linja-autovarikoksi. Kaavamuutosalue sijaitsee Ojangon kaupunginosassa, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän pohjois- ja itäpuolella. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asemakaavaa kokouksessaan 2.10. asiana 10.

Hakunilan linja-autovarikon korvaamista uudella on suunniteltu pitkään. Uudelle Itä-Vantaan linja-autovarikolle on selvitetty useita paikkoja, joista Ojanko on osoittautunut toteuttamiskelpoisimmaksi.
Helsingin seudun liikenne toteaa kaavatyötä varten antamassaan lausunnossa, että HSL:n bussiliikenteen kannalta varikon sijainti Ojangossa on hyvä ja Itä-Helsingin, Östersundomin ja Etelä-Sipoon bussiliikenteen kannalta edullinen. Bussivarikon tulisi olla käytössä kesällä 2019.

Esittelijä tarkensi esitystään siten, että kaavaselostuksen tavoiteosaan lisättiin tavoite puiden säilyttämisestä. Ojangon asemakaava etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyttäväksi esitettiin myös Kuriiritie 10-12:n asemakaavamuutosta Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Kaavatyössä tie- ja katualuetta liitetään osaksi korttelia. Alueelle tulee neljä rakennuspaikkaa (730 k-m2), jotka osoitetaan majoitus- ja kahvilatoimintaan (asia 9).

Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaisua käsiteltiin kokouksen asiana 6. Kaupunginhallitukselle esitetään mm. kilpailutuloksen mukaisia tonttivarauksia.
Lautakunta lisäsi asiakohtaan pöytäkirjalausuman evästykseksi jatkosuunnittelua varten. Lausumassa esitetään huoli pysäköintipaikkojen riittävyydestä Kivistössä. Lausuma kokonaisuudessaan kirjataan pöytäkirjaan. Lisää kilpailusta ja sen voittajaehdotuksista erillisessä tiedotteessa.

Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet (asia 7) sekä Linnaisten omakotitaloalueen laajennus (asia 8) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkimittaukselle uudet taksat – huojennuksia pientalorakentajille

Lautakunta hyväksyi uudet taksat seuraavissa palveluissa: kiinteistötoimitus (asia 23), tonttijaon laatiminen (asia 24), rakennusvalvontamittaus (asia 25) sekä veloitus henkilötyöstä (asia 26).

Uudet taksat astuvat voimaan 1.1.1018. Taksat alenevat pientalotonttien osalta ja muiden korttelialueiden osalta taksat nousevat.

Esimerkiksi kiinteistötoimituksen tonttijako kustantaa pientalorakentajalle tällä hetkellä (enintään 300 k-m2 kohteessa) 1380 euroa. 1.1.2018 vastaavan tonttijaon taksa on 800 euroa.

Kiinteistötoimituksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia kustantaa tällä hetkellä 1400 euroa (perusmaksu) ja jokaiselta lisätontilta 330 euroa. 1.1.2018 Erillispientalon, paritalon, rivitalon tai autopaikkojen korttelialueelle tehtävä vastaava tonttijako tai sen muutos kustantaa 1100 euroa (perusmaksu) ja jokaiselta lisätontilta 250 euroa.

Maksu tonttijaon laatimisesta 1.1.2018 alkaen

Rakennusvalvontamittaus nykyisellään maksaa enintään kaksi asuntoa käsittävältä asuinrakennukselta 850 euroa. 1.1.2018 vastaava maksu on 700 euroa.

Rakennusvalvontamittauksen taksa 1.1.2018 alkaen

Kaupunkimittauksen henkilökunnan tuntiveloitushintoihin tulee 1.1.2018 alkaen keskimäärin noin 1-2 euron korotukset per tunti.

Kaupunkimittauksen veloitushinnasto 1.1.2018 alkaen

Lisäksi päätettiin mm.:

• Määrätä ja jatkaa rakennuskieltoja (asia 11)
• Varata tontit yhtiömuotoisten pientalotonttien tontinluovutuskilpailun voittajille. Varattavia tontteja on yhteensä 15 ja ne sijaitsevat Nikinmäessä, Hämeenkylässä, Vapaalassa, Martinlaaksossa, Kivistössä, Rajakylässä, Pakkalassa, ja Ylästössä (asia 15).
• Toteuttaa turvakoti Asolaan neuvottelumenettelyllä (asia 16).

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta edellä mainittuja pöydälle jätettyjä asioita.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 2.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter