Elinvoima- ja vetovoimaohjelma tukemaan työllisyyttä ja vahvistamaan kaupunkikulttuuria

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen on asettanut työryhmän valmistelemaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa, jossa määritellään Vantaan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittiset linjaukset, kaupungin vetovoimaa lisäävät keskeiset toimet sekä kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatoiminnan tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Vantaan työpaikkakehitys on viime vuosina ollut hyvä, työpaikkaomavaraisuus on lähes 109 prosenttia. Yrityksiä ja uusia työpaikkoja muodostuu Vantaalle tällä hetkellä nopeammin kuin muualle maahan.

- Tämän hyvän kehityksen haluan turvata jatkossakin. Nuorisotyöttömyys on kuitenkin pysytellyt huolestuttavan korkeana, samoin vaille tutkintoa jäävien osuus, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tämän vuoksi erityisesti koulutukseen liittyvää aktivointia tulee lisätä, niin vieraskielisten, oppivelvollisuusiässä olevien kuin jo työelämässä olevien osalta.

Vantaan valtteina ovat sijainti ja saavutettavuus, mutta myös monipuolinen elinkeinorakenne sekä toimintaympäristön kansainvälisyys. Kehitettävää riittää erityisesti tapahtumakaupungin eri ulottuvuuksilla, kuten kulttuuri-, liikunta-, matkailu- ja kokoustoiminnassa sekä niitä tukevassa markkinoinnissa.

Kaupungin elinvoimaisuuden sekä vetovoimaisuuden kehittäminen vaatii kaupunkikulttuurin kehittämistä. Vetovoimainen kaupunki on ihmisille ja yrityksille kiinnostava, kun sen palvelut ovat hyvät, siellä on mielenkiintoisia kulttuurisia palveluita ja hyvät liikenneyhteydet.

- Hyvää kaupunkitilaa on kutsuttu leikkisäksi, kun kaupungissa on riittävästi avoimia kaupunkitiloja, puistoja ja mahdollisuuksia ihmisten omaehtoiselle tekemiselle. Yritykset investoivat kaupunkeihin, jotka ovat kiinnostavia ja niissä myös asukaat viihtyvät, linjaa Ritva Viljanen uuden ohjelman tavoitteita.

Vantaan elinvoimaohjelmaa 2018 - 2021 valmistellaan työryhmässä, jota johtaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Esittelijänä toimii elinkeinojohtaja José Valanta ja jäseninä on teemaan liittyvien alueiden johtajia. Ryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniä elinkeinoelämän edustajia ja valmistelussa luodaan osallistumiskanavia eri sidosryhmille.

Uuden elinvoima- ja vetovoimaohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ohjelma valmistellaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Julkaistu: 11.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter