Näkyykö sinun elinympäristössäsi päihteitä? Ota kantaa Vantaan päihdetilanteeseen!

Jokainen näkemys ja idea on arvokas apu ehkäisevän toiminnan kehittämisessä.

Minkälaiseksi juuri sinä koet Vantaan päihdetilanteen tällä hetkellä? Näkyykö sinun alueellasi päihteisiin liittyviä haittoja? Millaisia keinoja tulisi käyttää päihdehaittojen ehkäisemiseksi?

Vastaamalla päihdetilannekyselyyn voit kertoa omista huomioistasi Vantaalla. Kysely järjestetään ajalla 1.4.-31.5.2018 ja siihen vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tuloksista tullaan tekemään yhteenveto & tiedote ja tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Kyselyyn vastanneiden kesken järjestetään myös arvonta, jossa voi voittaa lahjakortin Heurekaan ja elokuvalippuja.

Edellinen päihdetilannekysely tehtiin 2016 huhtikuussa. Kyselyn tarkoituksena on selvittää kuntalaisten kokemuksia päihteiden mahdollisista haitoista. Kyselyyn vastaamalla voi myös vaikuttaa toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun. Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia. Pakka on yhteisöllinen ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja paikallisella tasolla. Kyselyssä tiedon keruusta ja käsittelystä vastaa Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö (ept@vantaa.fi).

Kyselyn täyttämiseen menee noin 4 minuuttia.

Linkit kyselyyn:

Lisätietoja: Kati Tervo, erityissosiaaliohjaaja, puh. 040 593 9202, Ehkäisevän päihdetyön yksikkö

Julkaistu: 3.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter