Kauneushoitoloista katuruokaan - hygienian ja laadun valvonnan tuloksia ympäristölautakunnassa

Ympäristöterveydenhuolto toteuttaa vuosittain valvontaprojekteja, joiden tarkoituksena on kartoittaa esimerkiksi elintarvikkeiden tai vesien turvallisuutta ja kuluttajille annettavien tietojen oikeellisuutta. Osa projekteista on pääkaupunkiseudun yhteisiä tai valtakunnallisia, osa toteutetaan ainoastaan omalla valvonta-alueella.

Vuonna 2017 toteutettiin viisi eri elintarvikkeisiin kohdistunutta valvontaprojektia, selvitettiin kaivovesien laatua ja kauneushoitoloiden välineiden hygieniaa. Tehdyistä projekteista annetaan selvitys ympäristölautakunnalle 18.4. kokouksessa.

Keitetyn riisin hygieenistä laatua tutkittiin 44 vantaalaisravintolassa. Kerätyistä riisinäytteistä 59 % (26 kpl) oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä, 14 % (6 kpl) välttäviä ja 27 % (12 kpl) huonoja.

Ulkona valmistetun ruuan ja ulkomyynnissä käytetyn veden hygieenistä laatua tutkittiin 20 näytteestä. Suurin osa ruokanäytteistä oli hygieeniseltä laadultaan moitteettomia, mutta vesinäytteistä vain 3 täyttivät talousveden laatuvaatimukset. Veden likaantumista kuvaava luku oli valtaosassa näytteitä epätavallisen suuri ja ulkomyyntipisteiden vesisäiliöt ja laitteet ulkopuolelta likaisia.

Ruokaleipien suolapitoisuutta ja suolamerkintöjen oikeellisuutta tutkittiin yhteistyöprojektissa, jossa otettiin 108 näytettä. Suolasta annetut tiedot olivat oikein yli 60% leivistä.

Äyriäisten mikrobiologista laatua vantaalaisissa ruokakaupoissa tutkittiin 20 näytteen verran. Kaikki näytteet olivat hygieniatasoltaan hyviä.

Kalkkiuunintien ja sen lähialueen kaivovettä tutkittiin viime kesänä. Tutkimukseen osallistui 29 taloutta. Alueen kaivoveden laatu oli otettujen näytteiden perusteella korkeintaan tyydyttävä. Veden riittävyys oli pääosin hyvää tai kohtalaista.

Kauneushoitoloiden työvälineiden ja työskentelypintojen hygieniaa selvitettiin. Näytteitä otettiin 10 vantaalaisesta kauneushoitolasta. Hygieniataso oli valtaosin hyvää.

Ympäristöterveydenhuollon valvontaprojektien yhteenvedot verkossa

Lautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fiJulkaistu: 12.4.2018 
(muokattu: )