Vantaan budjettiin pieniä muutoksia

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmaa. Muutoksia kaupunginjohtajan pohjaesitykseen tehtiin enimmäkseen talousarvion teksteihin.

Muutokset koskevat muun muassa koulujen sisäilmakorjausten vaikutusten tutkimista, palkkatuen kohdentamisesta erityisesti kotihoidon avustaviin tehtäviin, tulosperusteisten rahoitussopimusten tekemistä eri palveluissa ja ammatillisen koulutuksen keskeytysten vähentämistä. Lisäksi päätettiin, että kesän 2019 aikana pilotoidaan maksuttoman leikkipuistoruokailun järjestämistä osana positiivisen erityiskohtelun ohjelmaa.

Talousarvion pohjaesitykseen tehtiin pieniä määrärahakorotuksia, kuten 200 000 euroa vanhusten kotihoidon lisävakansseihin ja 120 000 euroa järjestöjen avustuksiin. Maanmyyntituloja nostettiin kahdella miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitus edellyttää, että selvitetään tilojen osoittaminen sisäilmasta sairastuneille. Tästä tehdään erillinen päätös kevään 2019 aikana. Sivistystoimessa varataan 100 000 euroa henkilöstöresursseihin korjaamaan kolmiportaisen tuen toimivuuden puutteita.

Kaupunginjohtaja teki käsittelyn aluksi omaan pohjaesitykseensä tekstimuutoksia sekä muutoksia HSL:n ja suun terveydenhuollon määrärahoihin, jotka olivat tarkentuneet esityksen teon jälkeen.

Vantaan ensi vuoden budjetin loppusumma on 1 603 miljoonaa euroa, josta investointien osuus on 159 miljoonaa euroa.

Julkaistu: 30.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter