Opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi esiopetuksen opetussunnitelma

Opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kokouksessa 10.6. päivitetty Vantaan suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa on tarkennettu esiopetuksen hyvinvointityön osuutta, kielirikasteisen esiopetuksen kuvausta ja lasten poissaoloon liittyviä käytäntöjä.

Englannin kielirikasteisiin paikkoihin esitetään lisättäväksi Vapaalan päiväkoti, jonka ilmoittautuminen kielirikasteisen esiopetuksen järjestämispaikaksi myöhästyi. Esityksen myötä kielirikasteisten järjestämispaikkojen kokonaismäärä lukuvuonna 2019–2020 on 37 paikkaa.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arvioinnin periaatteet. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin viitekehystä ja siihen sisältyviä arvioinnin periaatteita on valmisteltu kansallisten laadun arviointikriteerien pohjalta Vantaalla. Tämä luo edellytyksiä entistä yhdenmukaisemmalle laadun arvioinnille Vantaan varhaiskasvatuksessa.

Lautakunta päättää nuorten lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrästä syksylle 2020. Lautakunnalle esitetään, että aloituspaikkoja lisättäisiin 30:lla, jolloin paikkojen kokonaismääräksi tulisi 1190. Perusopetuksen päättävien nuorten määrä on kasvanut Vantaalla. Lisäyksellä aloituspaikkoja vuonna 2020 olisi 51,1 prosentille peruskoulun päättävistä, jolloin lukioon pääsevien laskennallinen osuus säilyisi samalla tasolla kuin nykyisin.

Opetuslautakunta saa kokouksessaan esityksen draamalinjan perustamisesta Martinlaakson lukioon. Lautakunta päättää hakukriteerit ja aloituspaikkojen vuosittaisen enimmäismäärän. Lautakunnalle esitetään, että hakukriteerinä olisi lukuaineiden keskiarvon lisäksi äidinkielen painotettu arvosana ja että linjalle olisi enintään 10 aloituspaikkaa vuosittain.

Lautakunta päättää Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrästä ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärästä. Koulutusalojen aloituspaikkoja olisi yhteensä 1567, kun vuodelle 2019 aloituspaikkoja oli 1478. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääräksi esitetään vähintään 215 opiskelijaa.

Lautakunta saa tiedoksi opetuksen ja esiopetuksen kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämistoimenpiteet. Lautakunnalle esiteltiin huhtikuussa Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman selvityksen tulokset, miten oppimisen tuki toteutuu Vantaalla esiopetuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Martinlaakson lukion ja Sotungin etälukion päivitetyt opetussuunnitelmat ja Vantaan perusopetuksen lisäopetuksen eli kymppiluokkien opetussuunnitelma. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi muutosta Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmassa on tarkennettu esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheiden yhteistyötä.

Lautakunta saa hyväksyttäväksi osaltaan seuraavat hankesuunnitelmat:

  • Puu-Kivistön päiväkoti Ruusupuun hankesuunnitelma, tavoitehinta 9,28 miljoonaa euroa. Osoitteeseen Ruusupuunpiha 6 esitetään rakennettavaksi 192 paikkainen, kaksikerroksinen ja puurakenteinen päiväkoti, joka valmistuisi käyttöön vuonna 2021.
  • Simonkallion koulun korjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelma. Korjaus sisältää nykyisten tilojen teknisiä perusparannustoimenpiteitä, sisäilmakorjauksia sekä toiminallisia muutoksia. Tavoitehinta on 8,3 miljoonaa euroa.
  • Aviapoliksen koulu-päiväkotinuorisotila Atomin hankesuunnitelma. Tavoitehinta on 21,8 miljoonaa euroa. Veromiehen kasvavassa kaupunginosassa ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja.

Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen suunnitelmat siirtyvät teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter