Opetuslautakunnassa suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos

Opetuslautakunta käsitteli syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan 17.8. mm. suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutosta koskien numeroarvioinnin aikaistumista, Koivukylän päiväkodin hankesuunnitelmaa sekä toimialan määrärahamuutoksia vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa.

Opetushallitus on tarkentanut arvioinnin kansallisia linjauksia, koska nykyiset arvioinnin linjaukset ovat osoittautuneet monitulkintaisiksi. Tavoitteena on, että linjauksia täsmentämällä saadaan koko maahan yhtenäisemmät arvioinnin periaatteet koulujen ja opettajien arviointityön tueksi.

Näkyvimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Numeroarviointi aikaistuu. Se aloitetaan kaikissa kouluissa neljänneltä vuosiluokalta. Vantaalla numerot on annettu tähän asti kuudennelta vuosiluokalta alkaen.
  • Arvioinnin tehtävät on kirjattu aiempaa tarkemmin.
  • Arvioinnin keskeiset periaatteet on määritelty kansallisella tasolla, joka lisää yhtenäisyyttä kuntien ja koulujen välillä.

Muutokset on otettu käyttöön kouluissa 1.8.2020 alkaen (OPH:n julkaisema luku 6).

Opetuslautakunnassa päätettiin hyväksyä esityslistan liitteenä olevan opetussuunnitelman arviointiluku 6 (asia 13).

Koivukylän päiväkodin hankesuunnitelma

Uudella Koivukylän päiväkodilla vastataan Koivukylän suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasvaviin tilatarpeisiin, ja sillä korvataan Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit, ja sinne siirtyvät Koivukylän paviljongissa toimivat ryhmät. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 syksyllä.

Rekolan kaupunginosaan rakennettava päiväkoti 256-tilapaikkainen. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Päiväkodin tilat koostuvat kotialueista sekä yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön. Myös päiväkodin piha-alue on alueen asukkaiden käytettävissä iltaisin.

Koivukylän päiväkodin uudisrakennuksesta on laadittu tarveselvitys (14.5.2020) tilakeskuksessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden kanssa.
Opetuslautakunnassa päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Koivukylän päiväkodin 5.8.2020 päivätty hankesuunnitelma ja tavoitehinta 10,16 M€ (alv 0%, KL103), (asia 10).

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 kokouksessa toimialoja tekemään säästöjen toimeenpanopäätösten edellyttämät vuoden 2020 talousarvion muutosesitykset tai muut tarvittavat hallintosäännön mukaiset toimenpiteet.

Opetuslautakunnassa päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion

a) bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 2,9 milj. eurolla, joten muutettu TA on 30 699 815 euroa
b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 4,6 milj. eurolla, joten muutettu TA on 432 098 586 euroa
c) nettoyksikön toimintakuluja korotetaan 1,6 milj. eurolla, joten uusi toimintakate on 35 052 503 euroa
d) irtaimen omaisuuden määrärahaa korotetaan 120 000 eurolla, Varian lentokonehankinnan lisärahoitukseen (asia 7).

Esityslistalla lisäksi:

  • Perusopetuksen oppilaiden kuljettamis- ja saattamisavustuksen perusteiden tarkistaminen 13.8.2020 alkaen (asia 8)
  • Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset 1.1.2021 alkaen, jätettiin pöydälle (asia 9)
  • Latupuiston päiväkodin tarveselvitys (asia 11)
  • Kansalaisopistojen liitto ry:n liittokokousedustajien nimeäminen 25.9.2020 kokoukseen (asia 12)

Kokouksen alussa lautakunta sai palvelualuejohtajilta tilanneselvityksen koronaan liittyen.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 17.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter