Kaupunginhallituksessa myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma

Vantaan kaupunginhallitus saa maanantain 30.11.2020 kokouksessaan hyväksyttäväkseen myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimenpiteet vuodelle 2021.

Vuosina 2019–2021 toteutettavan myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman on tarkoitus vähentää hyvinvointieroja kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Ohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla valittujen kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille. Lisäksi toimintaohjelmassa on kaupunkitasoisia toimenpiteitä mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi. Toimintaohjelma tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategian painopisteen ’edistämme asukkaiden hyvinvointia’ tavoitteiden toteutumista.

Toimintaohjelman toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Aiemmin käynnistetyistä toimenpiteistä kolmentoista ehdotetaan jatkuvan edelleen vuonna 2021. Uusina käynnistettäväksi on esitetty yhdeksän toimenpidettä, joiden joukossa on muun muassa lapsiperheiden kotipalvelu, alakoululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen avoimissa kohtaamispaikoissa sekä kaksi alakoulujen erityisnuorisotyöntekijää ja kaupunkitasoinen kiusaamisen ehkäisytyön projektipäällikkö, asia 12.

Lisäksi kaupunginhallituksen esityslistalla muun muassa

  • vaalipäivän äänestys- ja ennakkoäänestyspaikoista päättäminen vuoden 2021 kuntavaaleissa, asia 10
  • Vantaan ja Keravan kaupunkien välisen sopimusluonnoksen hyväksyminen koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilua, asia 11
  • vuoden 2020 Vantaan kulttuuripalkintojen myöntäminen, asia 15
  • poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä päättäminen, asia 16
  • Vantaan kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraali kuntaa (HINKU) -verkoston jäseneksi ja HINKU-kaupungiksi, asia 17

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 25.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter