Vapaa-ajan lautakunnassa Kivistön palvelukeskittymän tilaohjelma ja useita talousasioita

Vapaa-ajan lautakunnan 8.12. kokouksen listalla on kaupunkikulttuurin toimialan investoinneista Kivistön palvelukeskittymään sijoittuvat vapaa-ajan tilat. Muita lautakunnan asioita ovat taiteen perusopetuksen maksuhuojennukset, noutamatta jääneiden varausten maksun asettaminen kirjastoon, määrärahojen jako eri avustuslajeille sekä avustukset vuodelle 2020 ja 2021.

Vapaa-ajan lautakunnalle esitetään, että vuokrataan uudet suuremmat tilat kirjastolle, nuorisolle, kulttuurille ja asukaspalveluille Kivistön palvelukeskittymästä. Tilojen vuokraaminen on osa päivitettyä tilaohjelmaa. Uuden palvelukeskittymän rakentaisi Kivistöön Lehto Tilat Oy, jonka kanssa tehtävän maanvuokrasopimuksen ehtona on, että julkisille palveluille vuokrataan tilaa keskittymästä. Yhteensä tiloja vapaa-ajan palveluille vuokrattaisiin yli 1700 neliömetriä.

Lautakunnalle esitetään muutoksia maksuhuojennuksiin kuvataidekoulussa ja musiikkiopistossa. Jatkossa maksuhuojennusta saisi maksuhuojennushakemuksen ja perustoimeentulotukipäätöksen myötä siten, että huojennus maksuista olisi 75–100 %. Myös oppilaitosten sisaralennukset esitetään yhtenäistettäväksi siten, että molemmissa oppilaitoksissa sisaralennusta saisi jo toisesta perheen lapsesta 25 % ja 50 % kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista.

Helmet-kirjastoissa on valmisteltu esitys maksun käyttöönottoon noutamatta jätettyjen aineiston varauksista. Ehdotettu maksu olisi euro jokaisesta noutamatta jääneestä varauksesta. Maksua ei perittäisi lapsiasiakkailta, kotipalvelun asiakkailta, joustoasiakkailta eikä yhteisöasiakkailta, kuten kouluilta ja päiväkodeilta. Maksun tavoitteena olisi kannustaa asiakkaita huolehtimaan varaustensa noudosta tai peruuttamisesta aineiston kierron ja varausjonojen nopeuttamiseksi. Samalla henkilöstön työaikaa vapautuisi noutamattomien varausten käsittelylogistiikasta muihin tehtäviin. Lautakunnalle esitetään, että Vantaan kirjastossa maksu otettaisiin käyttöön edellä kuvatulla tavalla.

Vapaa-ajan lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021. Lautakunta kuulee myös katsauksen ajankohtaiseen koronavirustilanteeseen, selostuksen toimialan järjestötiloista sekä tietoa Kukonnotkon leirikeskuksen palvelumallista.

Määrärahoista lautakunnalle esitetään kulttuuripalveluiden 1 313 695 euron, liikuntapalveluiden 1 332 743 euron ja paikalliselle kansalaistoiminnalle sekä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille tarkoitetun 881 000 euron suuruisen avustusmäärärahan jakamista eri avustuskohteille.

Vapaa-ajan lautakunnalle esitettävät määrärahat

Määräraha vuoden 2021 taiteilijavaihtoa varten Taiteilijatalo Gjutarsissa

 • varata yhteensä 5 000 euroa, josta 3 000 euroa Gjutarsin taiteilija-ateljeen vierailevien taiteilijoiden vuoden 2021 apurahoihin ja 2 000 euroa Vantaan Taiteilijaseura ry:n muihin kuluihin

Kulttuuripalveluihin 2021 tarkoitetun avustusmäärärahan jako

 • Teatteri- ja orkesterituki 497 000 euroa
 • Ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuritahot 120 000 euroa
 • Taiteen perusopetus 240 000 euroa
 • Taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistykset 101 850 euroa
 • Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset 48 000 euroa
 • Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset 96 845 euroa
 • Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien
 • Kaupunkimarkkinointituki 130 000 euroa
 • Taiteilija-apurahat 60 000 euroa
 • Vantaan kulttuuripalkinnot 20 000 euroa

Liikuntapalveluihin 2021 tarkoitetun avustusmäärärahan jako

 • Toiminta-avustus liikuntajärjestöille 400 000 €
 • Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan 42 000 €
 • Harrasteliikunnan ohjaajatuki 330 743 €, josta
  • Sporttia kaikille -toiminnot 142 000 €
  • Urhea yläkoulutoiminnan ohjaajakulut 85 000 €
  • koulujen ja päiväkotien kerhotoiminnot, hankkeiden harrasteryhmät ja -tapahtumat 40 000 €
  • muut harrasteliikuntaryhmät ja –tapahtumat 63 743 €
 • Vuokratuki 375 000 €
 • Vantaan markkinointituki liikuntaan 150 000 €

Avustusmäärärahan jakaminen paikalliseen kansalaistoiminnan kohdeavustusten ja merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden kesken vuodelle 2021

 • varata paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksiin 100 000 euroa ja merkittävää yhteiskunnallista
 • työtä tekevien toimijoiden toiminta-avustuksiin 781 000 euroa

Harrasteliikunnan ohjaajatuet 2020

 • Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry, 570 €, kaikille avoimien nettijumppien ohjaajakuluihin 12.11.-31.12.2020
 • Vantaan Hiihtoseura ry, 525 €, kaikille avoimien seniorisauvakävelykeskiviikkojen ja sauvakävelyklinikan ohjaajakuluihin 17.12.- 31.12.2020

Harrasteliikunnan ohjaajatuet 2021

 • Etelä-Vantaan Urheilijat ry, 675 €, Avoimien ja maksuttomien kiekkokoulujen ohjaajakuluihin 1.1.-30.1.2021
 • Koivukylän Palloseura ry, 3 103,40 €, 9-11-vuotiaille erityislapsille suunnatun soveltavan liikunnan ryhmän ohjaajakuluihin 1.1.-31.10.2021
 • Korson Kaiku ry, 1 200 €, Kaikille avoimen 6-8 -vuotiaiden salibandykerhon ohjaajakuluihin 2.1.2021-31.5.2021
 • Urhea sr, 42 234 €, Vantaan yläkoulujen Urhea-valmennuksen järjestämiseksi 1.1.- 19.5.2021
 • Vantaan Hiihtoseura ry, 2 700 € kaikille avoimien seniorisauvakävelykeskiviikkojen ohjaajakuluihin 1.1.-28.4.2021

Vantaan markkinointituki liikuntaan 2021

 • Vantaan Hiihtoseura ry:lle 10 000 € maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailun järjestämiseksi 12.-13.1.2021.
 • Vantaan Keilailuliitto ry:lle 9 000 € keilauksen miesten SM-kisojen järjestämiseksi 30.5.2021.

Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 2020

 • Somfin ry:lle 1 920 € jalkautuvan työn kuluihin Länsi-Vantaalla ajalla 30.11.-31.12.2020
 • Mopoilevat nuoret ry:lle jatkoaika avustuksen käytölle 31.12.2020 saakka

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset 2020

 • Painonhallinnan vertaistukiyhdistys ry 200 euroa
 • Nicehearts ry 2 233,23 euroa
 • Håkansbölen kartanon kummit ry 1 550 euroa
 • Vantaan A-kilta ry 4 650 euroa
 • Vantaan Järjestörinki ry 4 969, 20 euroa
 • Vantaan Lastenliitto ry 1 000 euroa
 • Vantaan ja Keravan allergia- ja astmayhdistys ry 250 euroa.

Ennakkoavustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille 2021

 • Marjatta-Säätiö sr, 100 000 euroa
Julkaistu: 4.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter