Koronaneuvonta lentoasemalla

Vantaa vahvistaa testauksen ja muiden koronan edellyttämien toimien johtamista lentoasemalla

Helsinki-Vantaa lentoasemalla COVID19-taudin leviämisen ehkäisyä tehdään monen toimijan yhteistyönä. Kokonaisuuden operatiivista johtoa ja koordinaatiota vahvistamaan Vantaan kaupunki perustaa Helsinki-Vantaan lentoaseman terveysturvallisuuden johtamisen tukiryhmän. Vantaan kaupungin lisäksi ryhmässä on edustajat HUS:sta, THL:stä sekä Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Terveysturvallisuuden johtamisen tukiryhmän tehtävänä on koordinoida ja tukea lentoaseman koronatoimenpiteiden johtamista ja ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä lentoaseman muiden toimijoiden kanssa. Tukiryhmän johtajana toimii HUS:n lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo. Lentoaseman alueen toimivaltaisena tartuntatautiviranomaisena toimii Vantaan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kirsi Valtonen.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan Vantaa haluaa taata kaikille turvallisen matkustamisen ja palaamisen Suomeen.
- Haluamme tehostaa tartuntataudin vaatimien toimien koordinaatiota lentokentällä. On tärkeä palauttaa luottamus Helsinki-Vantaan lentoaseman COVID19-toimenpiteisiin ja saada kenttä toimintakykyiseksi. Siksi olemme päättäneet perustaa johtoelimen vastaamaan tartuntatautien leviämisen estämisestä Helsinki-Vantaan lentokentällä ja suunnittelemaan toimintaa turvallisuuden tilannekuvan mukaisesti. Terveysturvallisuuden ryhmä vastaa tältä osin kentän operatiivisesta johtamisesta ja sen käyttöön palkataan tarvittavat lisäresurssit. Lisäksi asiakasohjausta ja testausten kohdentamista tarkennetaan, kertoo Viljanen.

- Eero Hirvensalolla on laaja kokemus tämäntapaisesta toiminnasta, muun muassa tsunamin edellyttämien toimien johtotehtävistä sekä useista muista kriiseistä. Hän on tottunut työskentelemään lentokenttäympäristössä kriisien yhteydessä, Ritva Viljanen toteaa.

Moniammatillinen viranomaisyhteistyö välttämätöntä

Helsinki-Vantaan lentoaseman terveysneuvonta- ja koronatestauspisteen toiminta on suunniteltu moniammatillisena asiantuntija- ja viranomaisyhteistyönä. Lentoasematoiminnan käytännön järjestelyistä, tilaratkaisuista ja matkustajien ohjaamisesta vastaa Finavia. Lentoaseman toimivaltaisena tartuntatautiviranomaisena toimiva Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkäri muun muassa tekee tarvittaessa karanteeni- ja eristyspäätökset niille COVID-19-positiivisiksi todettaville matkustajille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jotka oleskelevat Vantaalla karanteenin tai eristyksen ajan. ESAVI on ohjaava ja valvova viranomainen, jonka päätäntävallassa on esimerkiksi mahdollinen matkustajien velvoittaminen koronatestiin.

HUSLAB toimii lentoaseman näytteenotossa ja terveysneuvonnassa. COVID-19-tautiin liittyvissä kysymyksissä terveysneuvontapiste konsultoi Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikköä. HUS:n epidemiologinen toiminto tuottaa tietoa ja konsultoi tarpeen mukaan eri toimijoita. THL kerää tietoa epidemiologisesta tilanteesta ja kartoittaa lennoilla altistuneet. Rajavartiolaitos ottaa kantaa erityisesti non-Schengen-matkustajiin, joilla ei ole Suomessa oleskeluun oikeuttavaa viisumia, sekä muihin vastaaviin juridisiin kysymyksiin. Kansainvälisen tilanteen selvittämisestä vastaa THL, STM tai ulkoministeriö.

Julkaistu: 31.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter