Vantaan kaupunki kokoaa mahdolliset lastentarhanopettajien palkankorotusesitykset

Vantaan kaupunki valmistelee toimenpiteitä lastentarhanopettajien työvoimatilanteen kehittämiseksi. Vantaan varhaiskasvatus on saanut sosiaalisen median kautta ennakkotiedon mahdollisista lastentarhanopettajien palkankorotusesityksistä.

Henkilöstön palkankorotusesityksissä on huomioitava, että kunnan peruspalvelutehtävissä yksittäisten työntekijöiden palkat ovat sidoksissa ammattiryhmäkohtaiseen palkkaukseen. Vantaan kaupungin tavoitteena on, että kaupunki saa valmiiksi yleiseen kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvan paikallisen palkkaratkaisun kesäkuun loppuun mennessä.

Julkaistu: 25.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter