Opetuslautakunta hyväksyi Hämeenkylän koulun hankesuunnitelman – liikuntatiloista erillinen selvitys

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.6. Hämeenkylän koulun hankesuunnitelman lukuun ottamatta liikuntatiloja. Liikuntatiloista valmistellaan esitys elokuun lautakuntiin.

Lautakunta päätti käyttää hankkeeseen sisältyvän option Variston opetuspisteestä, ja Variston nykyiset tilat korvaavat opetus- ja aputilat rakennetaan Hämeenkylän uudiskoulun yhteyteen. Muista suuremmista liikuntasalitiloista laaditaan erillinen selvitys tilakeskuksen ja sivistystoimen yhteistyönä vuoden 2019 aikana. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia menee vielä teknisen lautakunnan päätettäväksi 12.6.2018.

Lautakunta päätti Vantaan kansainvälisen koulun, Kaivokselan koulun ja Rekolanmäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaaksi ottamisen perusteet 1.8.2018 alkaen. Esityksen mukaisesti lautakunta päätti muuttaa hakumenettelyä ja lisätä oppilasmääriä kouluihin. Muutos koulujen oppilasmääriin tapahtuu vähitellen ja asteittain. Koulut tulevat saamaan oppilasmäärän kasvusta tuntiresurssin, joka tarkoittaa noin 1,2 vuosiviikkotuntia/oppilas. Vuosiluokkien 1-2 oppilasmäärien esitetään pysyvän nykyisenä.

Lisäksi lautakunta päätti esityksen mukaisesti perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokat) aloituspaikkamäärät. Lisäopetuksen aloituspaikkamäärä vähenee 2018 syksyllä 54 paikasta 40 aloituspaikkaan. Syksyn 2019 aloituspaikkamääräksi päätettiin 40. Perusopetuksen lisäopetus painottuu jatkossa aiempaa enemmän niille nuorille, joilla jatko-opintosuunnitelmissa on lukio-opinnot. Lisäopetus järjestetään jatkossa Lumon lukion ja Vaskivuoren lukion yhteydessä.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien päivityksestä ja vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasta 1.8.2018 alkaen. Vantaan aikuisopiston lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti.

Lautakunta päätti Martintuvan päiväkodin lakkauttamisesta 1.1.2019 alkaen. Vanhemmille on tiedotettu asiasta kirjeellä 7.2.2018 ja vanhemmilta on pyydetty toiveet lapsen tulevasta varhaiskasvatuspaikasta. Martinlaakson uusi päiväkoti korvaa Martintuvan lakkautuksesta aiheutuvien paikkojen vähenemää alueella.

Lisäksi lautakunta päätti myös mm:
• perusopetuksen iltapäivätoiminnan ennakkoavustukset esityksen mukaisesti sopimuksen tehneille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille
• esityksen mukaisesti Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät vuonna 2019. Aloituspaikoista 914 on yhteishaussa, ja 554 jatkuvassa haussa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on vähintään 215 opiskelijaa.
• esityksen mukaisesti lisätä esiopetuksen järjestämispaikkoihin Vaskivuoren ja Rautkallion päiväkodit ja poistaa esiopetuksen järjestämispaikoista Tähdenlennon ja Metsolan päiväkodit. Muutokset koskevat lukuvuotta 2018-2019.
• hyväksyä Veturin päiväkodin hankesuunnitelman esityksen mukaisesti

Lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter