Kaupunginhallitus linjasi Ratikkaa

Vantaan 4.-luokkalaiset juhlivat itsenäisyyttä

Vantaa järjesti viime vuonna Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille 4.-luokkalaisille itsenäisyyspäivän juhlan 5.12. Hyvän kokemuksen vuoksi Vantaa haluaa tehdä juhlasta perinteen. Kaupunginhallitus päätti juhlan rahoittamisesta tänä vuonna ja sivistystoimi on esittänyt ensi talousarvion varauksen juhlan järjestämiseen. Juhlapaikkana on Energia Areena Myyrmäessä.

Ratikka kohtaa junan ja bussit Tikkurilassa

Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan ratikan linjavaihtoehdon, jossa reitti kulkee Tikkurilan aseman kautta. Tässä liikenteen solmukohdassa ratikkalinja kohtaa vilkkaan rautatieaseman ja Vantaan sisäisen linja-autoreitistön. Vantaan ensimmäinen ratikkalinja on suunniteltu välille Mellunkylä-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis. Eli se yhdistää Itä-Helsingin lentoasemaan. Ratikkahankkeeseen sisältyy erittäin merkittäviä maankäytön kehittämisen tavoitteita, jotka liittyvät elinvoimaisuuteen, vetovoimaisuuteen ja kestävän liikkumisen ympärille. Ratikkalinjauksen varavaihtoehdoksi jätettiin halvempi, Valkoisenlähteentien kautta kulkeva reitti.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville

Aviapolis Urban Blocks asemakaavamuutosluonnos Veromiehessä. Kaavatyö jaetaan myöhemmin useammaksi eri kaavamuutosalueeksi. Alueen asuinkerrostalojen rakennusoikeus on yhteensä 78 000 k-m2, keskustatoimintojen 58 000 k-m2 ja yleisten rakennusten 11 000 k-m2. Alue on laajuudeltaan 15,6 hehtaaria.

Aviapolis Urban Blocks -kilpailu käytiin vuoden 2017 aikana. Kilpailussa haettiin uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka luovat omaleimaisen imagon ja identiteetin alueelle sekä luovat kestävät ja toteutuskelpoiset puitteet alueen toiminnoille.

Kilpailun pohjalta tehdyssä asemakaavamuutoksen luonnoksessa suunnittelun punaisena lankana on ympäristön fyysinen ja toiminnallinen monipuolisuus. Alueelle rakennetaan asuntoja noin 3 000 uudelle asukkaalle. Työpaikka- ja muuta rakentamista tulee noin viidennes alueen rakentamisen kokonaislaajuudesta. Monitoimirakennukseen sijoittuu koulu ja päiväkoti. Alueen puistot ovat Veromiehen merkittävimpiä viheralueita. Moninaisuuden identiteettiä luodaan kaikin tavoin aluetta läpäisevillä teemoilla: kauppa, oppiminen, liikunta ja viljely.

Asemakaavan muutos Myyrmäki, Kuohukuja 1-3, jolla esitetään uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista asuinrakentamista ja liiketilaa Kuohukujan ostoskeskuksen tilalle. Kortteli koostuu 8-kerroksisesta asuinkerrostalosta ja yksikerroksisesta siipirakennuksesta, johon sijoittuvat liiketilat, osa autopaikosta sekä kattopiha. Rakennuskokonaisuus sovitetaan näin Pohjois-Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien varren kaupunkikuvaan.

Asemakaavan muutos Koivuhaassa, Tikkurilantie mahdollistaa neli- ja kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen Tikkurilantie 88:n tontille. Tikkurilantien risteykseen tulee kahdeksankerroksinen osa. Tontin käyttötarkoitus muuttuu liike- ja toimistorakentamisesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeus tontilla kasvaa ja tonttitehokkuus on 1,25.

Asemakaavan muutos Martinlaakson Laajaniitynkuja 5 koskee purkavaa saneerausta kerrostalotontilla. Tontilta puretaan loput viisi kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaan uusia 6 – 14 -kerroksisia kerrostaloja. Tontilla on jo rakenteilla kolme kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi asemakaavamuutokset:

Martinlaakso, Vihertie 44 – 46, jossa toimistorakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan siten, että huoneistoja voidaan muuttaa myös asumiseen ja liiketiloiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Muutokset ovat rakennuksen sisäisiä.

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Nähtävillä olon jälkeen asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 25 615 k-m2, josta valtaosa on asumista. Yhteis- ja liiketiloja on 530 k-m2.

Julkaistu: 12.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter