Opetuslautakunnalle esitys englannin kielirikasteiseen esiopetukseen ottamisen periaatteista

Lautakunta saa päätettäväksi kokouksessaan 10.12. kielirikasteisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteet suomenkielisessä esiopetuksessa. Esityksenä on, että erillisistä suppeamman kaksikielisen esiopetuksen valintaperusteista luovuttaisiin ja myös kielirikasteisessa esiopetuksessa käytettäisiin yleisiä esiopetukseen ottamisen perusteita.

Vantaan tavoitteena on kielirikasteisen esiopetuksen lisääminen lukuvuonna 2019-2020 ja lautakunnalle tuodaan erikseen esitys englannin kielirikasteisen esiopetuksen suunnitelmasta osana Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lautakunta saa lisäksi päätettäväksi suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2019-2020.

Opetuslautakunnalle esitetään päätettäväksi lisäavustuksesta suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan tuottajille. Lautakunnalle esitetään, että iltapäivätoiminnan palveluntuottajille korvataan tämän syksyn asiakasmaksuhuojennuksista aiheutuneet tulojen menetykset. Lisäksi esitetään, että palveluntuottajille jaettaisiin ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan kehittämiseen, erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemiseen, 50€/lapsi. Lisäavustuksia voitaisiin jakaa, koska maksuhuojennusta haettiin arvioitua vähemmän ja iltapäivätoiminnan budjetista jäi rahaa.

Lautakunta saa päätettäväksi Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijaksi ottamisen perusteet jatkuvassa haussa. Lautakunnalle esitetään, että viime vuonna lautakunnan päättämiä perusteita täsmennettäisiin osittain niin, että jatkuvassa haussa järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla: lentokoneasennus, media-ala ja kuvallinen ilmaisu, sosiaali- ja terveysala, hiusala sekä logistiikka. Yleiseksi kielitaitovaatimukseksi esitetään eurooppalaisen viitekehyksen mukaista B1-tason kielitaitoa. Kielitaitovaatimukset voivat kuitenkin vaihdella koulutusalan ja kohderyhmän mukaan.

Opetuslautakunnalle esitetään, että suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaiden luku- ja matemaattisten taitojen seulontojen käyttöä muutettaisiin. Perustaitoseulonnoilla on pyritty löytämään oppilaat, joiden oppimista äidinkielessä ja matematiikassa tulee arvioida ja seurata tavallista tarkemmin. Nykyisin käytössä olleiden seulontojen merkitys on muuttunut uuden opetussuunnitelman myötä ja seulontoja on tarve ajanmukaistaa.

Lautakunta saa käsiteltäväksi tarveselvitykset Uomarinteen ja Ruusupuun päiväkotien rakentamiseksi. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi päivitetty suunnitelma kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilojen sekä avoimen päiväkodin sijainniksi Kivistön kaupunkikeskuksessa. Tilojen suunniteltua sijaintia keskuksessa on osittain muutettu.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter