Testningen utökas på Helsingfors-Vanda flygplats

På Helsingfors-Vanda flygplats utökas testningen av resenärer från så kallade riskländer på grund av den rådande sjukdomssituationen i världen.

Den 8.1.2021 inleddes en utvidgad testningsverksamhet på flygplatsen vilket innebär att resenärerna testas redan vid gateområdet och de så kallade masstestningarna utökas. Målet är att testa alla de resenärer som inte kan uppvisa ett intyg på ett negativt coronatest eller ett läkarintyg om att de haft covid-19 eller vaccinerats för sjukdomen.

Vanda stad ansvarar för hälsosäkerheten vid Helsingfors-Vanda flygplats och HUS Diagnostikcentrum producerar provtagning och analys.

Internationella transferresenärer och inrikesflygresenärer hänvisas inte till testerna. Efter gränsövergången finns det tills vidare ingen möjlighet till testning i det allmänna terminalområdet där resenärerna testades tidigare.

- Flygplatsens testning vid ankomst till landet utökas och hälsosäkerheten förbättras. Vanda har fått i uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet att utöka omfattningen av den testningsverksamhet som utförs på flygplatsen. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar också att alla resenärer som kommer från så kallade riskländer testas, säger Timo Aronkytö, Vanda stads biträdande stadsdirektör.

-Det är fortfarande frivilligt för flygresenärerna att testa sig på flygplatsen, men det rekommenderas starkt att alla resenärer går på testet som utförs på flygplatsen. Om de inte går på testet är det mycket viktigt att resenärerna sitter i karantän och jag rekommenderar att de går på ett test i sin hem- eller vistelsekommun inom 24 timmar efter ankomsten till landet, tillägger Aronkytö.

En ökning av antalet tester kan orsaka trängsel och köer på flygplatsen, även om man strävat efter att utöka personalresurserna under rusningstiderna.

FINENTRY-tjänsten handleder personer som reser till Finland under pandemin

Tjänsten FINENTRY.fi togs i bruk på Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar 7.1.2021. Med hjälp av tjänsten kan personer som planerar att resa till Finland få aktuella instruktioner och hänvisas till coronavirusprovtagning beroende på sin situation. 

- Vi har utökat provtagningskapaciteten på flygplatsen, men för att undvika köer på flygplatsen är det viktigt att resenärerna går på test redan före resan. Det rekommenderas att boka tid till ett test via Finentry, säger Lasse Lehtonen, diagnostikdirektör vid HUS Diagnostikcentrum.

Finentrys tidsbokning fungerar för närvarande inte med finskt personnummer, men denna funktion införs snart. Resenärer fast bosatta i Nyland kan boka tid via Coronaguiden enligt Finentrys anvisningar. HUS analyskapacitet för testning av resenärernas prover räcker bra.

I FINENTRY-tjänsten kan personer som kommer till landet redan på förhand eller under resan ta reda på vilka instruktioner som gäller för att resa till Finland, boka tid till ett coronavirustest som tas i Finland samt per sms få anvisningar om hur man tar sig till testet och få svar på coronavirustestet.

Timo Aronkytö
Biträdande stadsdirektör
Social- och hälsovårdsservicen
Vanda stad

Kirsi Valtonen
Överläkare
Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien
Vanda stad

Julkaistu: 11.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter